Samsun'un Meşhuru

resim

Samsun adının ortaya çıkışı, Türkler’in buraya hakim olmasından sonra kullanılmıştır. XII.ve XIII. asırlardaki Türk kaynaklarında Samsun ismi kullanılırken aynı tarihlerdeki batı kaynaklarında ise Sampson adı kaydedilmektedir. Gerek Samsun gerekse Sampson kelimelerinin kaynağı M.Ö. VII. yy. da, Miletoslular, bugunkü Samsun kentinin bulunduğu yerde ‘Amisos’ kentini kurması ve ismin, Amisos dan türediği tahmin edilmektedir.
Samsun; tarihi yapıları ve şehir efsaneleri( Kızılırmak Efsanesi, Alaçam Geyikkoşan Dede Efsanesi ) kadar, meşhur lezzetleri ve zengin el sanatlarıyla da adından söz ettirmiştir.
Samsun denilince ilk akla gelen;19 mayıs 1919, Milli Mücadele, Bandırma Vapuru, Amisos Hazineleri olmakla birlikte; her şehrin olduğu gibi, kendine has, şehrin meşhur lezzetlerini( BAFRA LOKUMU, SAMSUN SİMİDİ, BAFRA NOKULU ÇARŞAMBA KIVRATMASI ) ve zengin el sanatlarının( SEMAVER, DOKUMA, SİLAHÇILIK ) da mevcut olduğu bilinmesi gerekir.

Şehrinin Meşhurunu Öner

WhatsApp chat